"‌‌دعوت عباس ایروانی از مردم، کارشناسان و اهالی رسانه برای بازدید غرفه گروه عظام و قضاوت در مورد اینکه

عظام واردکننده است یا تولیدکننده؟"

 «عظام به عظمت ایران»

«ماجرای یک پرونده‌سازی»

«پیام عباس ایروانی به کارکنان عظام»

ماجرای یک پرونده‌سازی از زبان عباس ایروانی، قسمت یکم

 

 

پیام قدردانی عباس ایروانی از پرسنل گروه عظام

عظام؛ به عظمت ایران

عظام؛ به عظمت ایران

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]