رادیو عظام مدرسه استام صنعت - آذر 1400

اگر پای صحبت‌ بسیاری از افرادی که چه در مجموعه عظام چه در هر جای دیگر کار می‌کنند بنشینیم٬ می‌بینیم اصل صحبت‌های بیشتر آنها این است که تلاش‌های ما برای نسل بعد است. طبیعتا این به معنای نفی منافع اشتغال برای خود این افراد نیست. یکی از وظایف مهم‌ ما در گروه عظام فراهم آوردن امکانات شادی٬ بازی٬ لذت٬ آموزش و امکانات برای فرزندان کارکنان است. همانگونه که در این ویدئو مشاهده می‌کنیم برق شوق و ذوق در چشمان بچه‌ها که حاصل معاشرت با هم‌سن و سال‌های خود و مواجهه با محیط کار والدین آنهاست٬ بسیاری از خستگی‌های ما را به‌در می‌برد. تلاش کرده‌ایم در قالب رادیو عظام مدرسه دوره‌های آموزشی کوتاه فرهنگی و هنری را در فضای کار والدین برای فرزندان کارکنان برقرار کنیم. اولین دوره این مدرسه ۴ و ۵ آذر در کارخانه استام صنعت برگزار شد. در این دوره که با استقبال زیاد فرزندان و والدین‌شان همراه بود، طی دو روز چند کارگاه عکاسی، نمایش، خاطره‌نویسی، قصه‌خوانی و آواز ایرانی برگزار شد و در کنار برگزاری کارگاه‌ها، بچه‌ها از خطوط تولید و محل کار پدر و مادرهاشون بازدید کردند. امیدواریم به زودی در دیگر شرکت‌های هلدینگ عظام هم موفق به برگزاری این دوره‌ها بشویم.