مراسم آغاز سال تحصیلی جدید - مدرسه نور مبین شاهرود

دوم مهرماه ۱۴۰۱ عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام به بسطام سفر کرد تا شروع سال تحصیلی جدید را کنار دانش‌آموزان موسسه‌ی نورمبین این شهر باشد. در این برنامه مهمانانی مثل مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم حضور داشتند. موسسه‌ی خیریه‌ی نور مبین در سال ۱۳۷۹ کارش را با مدرسه‌ی پسرانه‌ی مبین آغاز کرد. هدف سازندگان مدرسه این بود که فرزندان این مناطق محروم با شیوه‌ی کارآمد مدارس پیشرو و آزاد درس بخوانند. تجربه‌ی موفق این مدرسه باعث شد تا مدرسه‌ی دخترانه‌ی متین هم به این مجموعه اضافه شود. یک شیرخوارگاه و یک مرکز نگهداری از پسران بی‌سرپرست هم بخش‌های دیگر این موسسه هستند. در این سفر عباس ایروانی به همه‌ی بخش‌های این موسسه سر زد و با دانش‌آموزان و مربیان و همچنین فرزندان معنوی‌ای که در این شهر دارد گفت‌وگو کرد تا با دغدغه‌ها و نیازهای آن‌ها بیشتر آشنا شود.هلدینگ عظام تاکنون مدارس زیادی در سراسر کشور ساخته است و بازدید و حمایت از این موسسه گام دیگری است برای ارتقای کیفیت مدارس در حال ساخت عظام.