مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی عباس ایروانی و گروه عظام در جهات متنوع و وسیعی از گذشته تا به امروز در حال پیگیری است. این امر در اواسط دهه 50 آغاز و در مسیر زندگی عباس ایروانی ادامه یافت. نگاه به مناطق محروم ایران و ایجاد فضایی بهتر همواره بخش مهمی از زندگی عباس ایروانی بوده است. به‌صورت خلاصه می‌توان از جمله فعالیت‌های انجام شده به مواردی همچون ساخت بیمارستان در مشهد، فراهم آوردن جهیزیه برای خانواده‌های ناتوان، خیریه عصرنور، اعظای وام از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار تهران، ایجاد صندوق‌های خوداشتغالی در مناطق محروم، خیریه سپهر، تحت پوشش قراردادن مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست در شهرهای مختلف، همکاری با سازمان‌های مردم نهادی مثل «جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها»، همکاری با ستاد دیه در راستای آزادسازی زندانیان و... اشاره کرد. مهم‌ترین بخش مسئولیت اجتماعی عباس ایروانی و گروه عظام، «مدارس مهرعظام» و «آکادمی فوتبال مهرعظام» است. از سال 98 تا اواسط سال 1401، در 28 استان کشور، بالغ بر 150 کلاس با عنوان «مدارس مهرعظام» ساخته شده است و همچنین نزدیک به 350 کلاس دیگر نیز در حال ساخت است. آکادمی فوتبال مهرعظام نیز با تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 10000 نفر در 12 کانون، گامی مهم در مسئولیت اجتماعی گروه عظام و ورزش این کشور است.