بازدید از کارخانه استام صنعت - اسفند 1401

پایان سال نزدیک است اما در میان این شلوغی‌های نزدیک عید، بازدیدها مثل گذشته انجام می‌شود. شنبه ششم اسفندماه 1401 بنیان‌گذار هلدینگ عظام به استان البرز رفت تا از کارخانه‌های «فراکلون» و «استام‌صنعت» بازدید کند. در این دیدار عباس ایروانی طی جلسه‌ای با مدیران درباره‌ی وضعیت این دو کارخانه و پروژه‌های در حال انجام صحبت کرد. بازدید از خط تولید و قسمت‌های مختلف کارخانه و همچنین گفت‌وگو با کارگران و کارمندان هم بخش دیگری از این برنامه بود. آقای ایروانی با دقت و حوصله به حرف‌های کارکنان گوش داد تا در آینده‌ی نزدیک با کمک مدیران بتواند این مشکلات را حل کند.