ضیافت پایان سال مدیران گروه عظام - اسفند 1401

چهارشنبه ۲۴ اسفند ضیافت پایان سال ۱۴۰۱ گروه عظام برگزار شد. بخش اصلی این ضیافت با نام «یک از هزار» بر اقدامات مسئولیت اجتماعی عظام متمرکز بود و گزارش و روایت‌هایی شنیدنی از برخی از این اقدامات ارائه شد. در این ضیافت تندیس مسئولیت اجتماعی عظام رونمایی شد و به سفیران عظام در این حوزه اهدا شد. عباس ایروانی در سخنانی کوتاه از عملکرد مدیران عظام تشکر کرد و خسته نباشید گفت و آرزو کرد تا سال ۱۴۰۲ پربارتر و بهتر در انتظار عظام باشد.