هجدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو - مرداد 1402

نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از تاریخ 22 الی 25 مرداد ماه در مکان اصلی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، در سالن 40A برگزار شد. مدیران هلدینگ عظام برای این نمایشگاه و دیدار با کارشناسان، همکاران، متخصصان و بازدیدکنندگان برنامه‌ریزی دقیقی کرده بودند و به لطف خدا بسیاری از اهدافی که در نظر داشتند، محقق شد.