بازدید از کارخانه‌های سازه‌سیم کلیبر و پیستون ایران - دی‌ 1402

شنبه دوم دی ماه 1402 استان آذربایجان شرقی میزبان عباس ایروانی بود. حاج آقا ایروانی در سفر به این استان از دو مجموعه پیستون ایران در تبریز و سازه سیم پویش کلیبر بازدید و با کارگران عزیز و زحمتکش این دیار پرشور دیداری تازه کردند. تصاویری از این روز خاطره انگیز را در این صفحه خواهید دید.