بازدید از کارخانه‌های تاراذوب و سازه‌سیم اشتهارد - دی‌ 1402

عباس ایروانی در ادامه بازدیدهای سالانه خود از مجموعه‌های عظام، نهم دی ماه 1402 همراه با جمعی از مدیران ارشد گروه عظام به اشتهارد سفر و از کارخانه‌های تارا ذوب و سازه سیم اشتهارد بازدید کرد تا از نزدیک از وضعیت خطوط تولید و از آن مهم‌تر مشکلات کارگران مطلع شود. بخش عمده‌ای از بازدیدها به دیدارهای تک‌به‌تک با کارگران سختکوش این مجموعه‌ها گذشت. در این صفحه تصاویری از این رویداد را خواهید دید.