مدارس مهرعظام

پس از وقوع سیل در استان گلستان در سال ۱۳۹۸ عباس ایروانی تصمیم به ساخت مجموعه مدارس «مهر عظام» در سراسر مناطق محروم ایران گرفت که نخستین بخش آن تعهد گروه عظام بر ساخت ۱۰۰۰ کلاس درس در این مناطق است. در همین سال کلیه واحدهای مسئولیت اجتماعی مرتبط با عباس ایروانی ذیل واحد مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ عظام تجمیع شدند و فعالیت‌های وی در این حوزه به شکلی متفاوت ادامه پیدا کرد. از سال 98 تا اواسط سال 1401، در 28 استان کشور، بالغ بر 500 کلاس با عنوان «مدارس مهرعظام» ساخته شده و یا در حال ساخت است. مدارس مهرعظام عمدتا در مناطق محروم استان‌ها ساخته می‌شوند و از استان‌هایی که این کلاس‌ها در آن ساخته شده اند و یا این پروژه در آن‌جا در حال انجام است 28 استان هستند.