بازدید از کارخانه پیستون ایران - آبان ماه 1400

عباس ایروانی بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام در روز چهارشنبه 5 آبان ماه از کارخانه پیستون سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بازدید کرد. این بازدید در راستای بازدیدهای هر ساله ایشان از کارخانه‌های زیرمجموعه گروه عظام است. در این بازدیدهای سالیانه، عباس ایروانی شخصاً جهت بازدید از کارخانه‌ها و بررسی وضعیت هر کدام از زیرمجموعه‌های گروه عظام و همچنین رفع موانع موجود در مسیر تولید کارخانه‌ها به استان‌های مختلف سفر می‌کند و جلسات مختلفی با کارگران، مدیران و صنعتگران استان‌ها برگزار می‌شود. پس از بازدید از خطوط تولید و گفتگو با کارگران در زمینه مشکلاتی که پیش روی آنها وجود دارد، عباس ایروانی در جلسه‌ای با حضور مدیران به ارزیابی وضعیت کارخانه و شرایط آن می‌پردازد، ضمن آنکه مسئولین مربوطه هم در گزارشی وضعیت فعلی هر کارخانه را به سمع و نظر ایشان می‌رسانند. پس از بازدید شرکت پیستون ایران مهندس رحیم شیرین آبادی مدیرعامل این کارخانه و مسئولین کارخانه پیستون سازی تبریز به ارائه گزارشی از وضعیت این کارخانه پرداختند.