توان‌یابان

روز جهانی توان‌یابان، فرصتی است برای توجه کردن به مشکلاتی که این عزیزان هر روز و در شئون مختلف زندگی با آنها درگیر هستند. \r\nساختار شهری، صنعتی، اداری و…، در کشور ما، توجه اندکی به قشر توان‌یاب داشته و به نوعی آنها را منزوی و مشکلی بر مشکلات آن‌ها اضافه کرده است. توان‌یابان طبیعتا و بدیهتا مانند دیگر افراد جامعه حق حضوری فعال را دارند و باید بتواند عنان زندگی و پیشرفت‌شان و بالطبع پیشرفت جامعه را در اختیار خود داشته باشند. وظیفه حاکمیت، کارخانه‌ها و ادارات است که شرایط را به گونه‌‌ای فراهم کنند، که از ظرفیت توانیابان برای توسعه کشور استفاده شود. \r\nهمانگونه که در این ویدئو مشاهده می‌کنید، هلدینگ عظام تلاش کرده است تا حدی امکان حضور این عزیزان را در مشاغل متناسب به‌وجود بیاورد و عباس ایروانی بنیان‌گذار این گروه هم همواره تاکید دارد که در مجموع ۱۰ درصد کارکنان عظام را باید توان‌یابان تشکیل بدهند. از جمله تلاش‌های جدی هلدینگ عظام، رسیدن به این هدف است. \r\n