بازدید از کارخانه فراکلون - آبان 1400

شرکت فراکلون از سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم هلدینگ عظام فعالیت خود را آغاز کرده است و با برنامه‌ریزی و پویایی، تبدیل به یکی از تولیدکنندکان اصلی قفل‌های سوییچ خودروهای ساخت داخل شده است. عباس ایروانی بنیان‌گذار گروه عظام در آبان از این کارخانه که در هشتگرد قرار دارد، بازدید کرد و به گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این مجموعه پرداخت و در جریان مستقیم مشکلات و پیشرفت‌های این کارخانه قرار گرفت.