افتتاح مدارس مهرعظام در شهرستان خاش

افتتاح مدارس مهرعظام در شهرستان خاش، سیستان و بلوچستان در ادامه پروژه‌ی مدرسه‌سازی عظام در مناطق و شهرستان های محروم، هفتمین مدرسه از مدارس مهر عظام در شهرستان خاش توسط عباس ایروانی، بنیانگذار این گروه صنعتی لبخند امید و رضایت را بر لب فرزندان این شهر نشاند.\r\n\r\nمدارس مهرعظام ثمره همت و پیگیری عباس ایروانی در توسعه فضاهای آموزشی کشور به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خانواده عظام است.\r\n\r\nدر روز افتتاح در چشمان زیبا و نگاه پرمهر دانش‌آموزان اهل خاش می‌شد برق امیدی را دید که در دلشان زنده شده است. و چه ارزشی زیباتر از این امید که دشواری تحول سختی این مسیر را آسان می‌کند.\r\n\r\nبر آنیم تا با همت و اراده یکایک افراد خانواده عظام، راه این آینده‌سازان را هموار سازیم و با فراهم کردن محیطی زیبا و امن برای این کودکان مسیری روشن پدید آوریم.