افتتاح چهار مدرسه مهرعظام در خوزستان ‌

بی‌شک پیشرفت کشور، در گروی گسترش و نوسازی ِ زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آموزش عمومی است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی همه شرکت‌های اقتصادی و صنعتی ایران، تقویت این زیرساخت‌ها به خصوص در مناطق محروم‌تر است. اقتصاد، صنعت و گردشگری یک کشور زمانی می‌تواند توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه داشته باشد که نسل‌ آینده‌ی فعال در این حوزه‌ها، آموزش‌هایی کافی دیده باشند تا چرخه پیشرفت تکمیل و مهارت‌های موجود به آینده‌سازان فردای این کشور، به طور کامل منتقل شود. هلدینگ عظام در تلاش است در حد توان، به مسئولیت اجتماعی خود عمل و به تعهد خود در قبال آینده دختران و پسران در مناطق محروم‌تر، وفا کند. باعث خوشبختی ماست که هلدینگ عظام چهار مدرسه را در قالب پروژه مهر عظام در خوزستان عزیز به بهره‌برداری برساند. امید است که هیچ یک از فرزندان دوست‌داشتنی این سرزمین، از درس و مدرسه محروم نمانند.