افتتاح مدرسه مهرعظام ١۶ در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان بخش مهمی از ایران ماست و توسعه این استان وظیفه مهمی است که بر دوش تک تک ما سنگینی می‌کند. یکی از دریغ‌های تمام مدیران دولتی و بخش خصوصی ما باید کمبود امکانات آموزشی، رفاهی، اقتصادی و اجتماعی در این خطه عزیز باشد و از همین‌رو یکی ازمهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی ما ایجاد تسهیلات برای جبران این نقصان‌هاست. افتتاح مدرسه مهرعظام 16 که در هلدینگ عظام برنامه‌ریزی شده بود، گام کوچکی در راستای محرومیت‌زایی از سیستم آموزشی استان سیستان و بلوچستان است و افتتاح این مدرسه توامان احساس رضایت و مسئولیت بیشتر را برای ما به وجود آورد. امیدوارم که با سیاست‌گذاری‌های دقیق و درست به زودی سیستان و بلوچستان مسیر توسعه را طی کند.