بازدید از گروه مدیریت بازار - بهمن 1400

عباس ایروانی در روز بیستم بهمن ماه 1400 از گروه مدیریت بازار عظام بازدید کرد. در این بازدید علاوه بر ساختمان اصلی گروه مدیریت بازار، از کارخانه شورآباد نیز بازدید به عمل آمد که با استقبال توان‌یابان این مجموعه از بنیان گذار گروه عظام همراه بود. اشتغال توان‌یابان بخش مهمی از مسئولیت‌های اجتماعی گروه عظام است که بنا سفارش اکید بنیان‌گذار این گروه با جدیت دنبال می‌شود. عباس ایروانی در گفت‌و‌گو با پرسنل و مدیران، از نقش مهم گروه مدیریت بازار در هلدینگ عظام صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که سال جدید سال پیشرفت هر چه بیشتر عظام برای تمام گروه های این مجموعه باشد.