بازدید عباس ایروانی از کارخانه تاراذوب اشتهارد - دیماه 1401

روز چهارشنبه ٢١ دی ماه ١٤٠١ آقای عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام به همراه تعدادی از مدیران عظام از این کارخانه بازدید کردند. هدف از این کار بررسی وضعیت کارخانه و گفت‌وگو با مدیران و کارگران این مجموعه بود. ‌آقای ایروانی در ابتدای ورود و پس از بازدید از سالن ماشینکاری و ریخته‌گری به سالن کنفرانس مراجعه و جلسه‌ای با مدیران ارشد تاراذوب برگزار کردند. همچنین در این بازدید از محل اتاق بهداشت که برای اولین بار در تاراذوب ساخته شده دیدن کردند. گفت‌وگو با کارگران کارخانه و شنیدن دغدغه‌های آن‌ها، تقدیر از همکاران توان‌یاب این مجموعه و برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن برای زنان شاغل در تاراذوب بخش‌های دیگر این برنامه‌ بود.