رادیوعظام مدرسه سازه سیم پویش - بهمن 1401

20 بهمن ماه 1401 گروه رادیو عظام مدرسه به کارخانه‌ی سازه‌سیم اشتهارد رفتند و کارگاه‌های یک روزه‌ی قصه‌گویی، نقاشی و کاردستی، نمایش و استاپ‌موشن را برای 65 نفر از فرزندان کارکنان برگزار کردند. علاوه بر این، 35 نفر از همسران پرسنل و کارکنان خانم در کارگاه مهارت‌های زندگی شرکت کردند تا در کنار یک روان‌شناس بتوانند مسیر بهتری برای حل چالش‌هایشان پیدا کنند.در این روز برفی و سرد، مشکلاتی برای حضور شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی در کارخانه وجود داشت، اما با همکاری همه‌ی دست‌اندرکاران، کارها به موقع و منظم جلو رفت و برنامه‌ی رادیو عظام اشتهارد تبدیل به یکی از بهترین دوره‌ها در یک سال گذشته شد.برنامه‌ی رادیو عظام مدرسه همچنان ادامه دارد و به زودی این گروه در کلیبر مهمان کارخانه‌ی سازه‌سیم خواهند بود.