بازدید از پایاذوب اصفهان - بهمن 1401

طبق تقویم بنیان‌گذار هلدینگ عظام، چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 نوبت بازدید از کارخانه‌ی پایاذوب بود. در این روز بارانی عباس ایروانی به همه‌ی بخش‌های کارخانه و شرکت ریخته‌گری سر زد و از نزدیک روند کارها در مجموعه را بررسی کرد. یکی از اهداف مهم این بازدید گفت‌وگو با کارگران بود. آقای ایروانی با اکثر کارکنان و کارگران صحبت کرد و نظر آن‌ها را درباره‌ی وضعیت کارخانه و مشکلات آن شنید. در جریان این سفر قرار شد تا استخدام زنان و جذب نیروی توان‌یاب در اولویت قرار بگیرد و به وضعیت معیشت کارگران هم رسیدگی بیشتری شود. دستور اجرای ساخت مسکن‌های کارگری و به‌روز شدن تجهیزات آشپزخانه هم بخش دیگری از دستاوردهای سفر به اصفهان بود. بازدیدها تا پایان سال ادامه دارد و چند کارخانه‌ی دیگر نیز تا پیش از رسیدن سال نو میزبان عباس ایروانی خواهند بود.