بازدید از کارخانه فراکلون - اسفند 1401

عباس ایروانی به همراه تعدادی از مدیران عظام شنبه ششم اسفندماه 1401 به کارخونه‌ی فراکلون رفتن تا از نزدیک در جریان کارها قرار بگیرن. سر زدن به بخش‌های مختلف و گفت‌وگو با مدیران درباره‌ی پروژه‌های در حال انجام بخشی از این بازدید بود. اما همون‌طور که از ویدئو مشخصه، آقای ایروانی زمان زیادی از برنامه رو به گفت‌وگو با کارگران و کارمندان فراکلون اختصاص داد. هدف از این کار اینه که پرسنل بتونن رودررو از مشکلات و دغدغه‌هاشون با بنیان‌گذار هلدینگ صحبت کنن و اطمینان داشته باشن که این دغدغه‌ها شنیده و پیگیری می‌شه.