رادیوعظام مدرسه استام صنعت - اردیبهشت 1402

اولین دوره از برنامه‌های رادیو عظام مدرسه و خانواده در سال ۱۴۰۲ در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت به صورت اردوی آموزشی تفریحی برای فرزندان پرسنل کارخانه‌ی استام صنعت برگزار شد. رادیو عظام مدرسه به مناسبت روز خانواده در دو روز متوالی برنامه‌ی بازدید از عمارت مسعودیه و موزه‌ی ملی را برای حدود 100 نفر از فرزندان پرسنل استام صنعت به همراه مادران‌شان برگزار کرد. در این برنامه با بازدید از عمارت مسعودیه شروع شد و با پیاده روی در کوشک مصری و سپس بازدید از موزه ملی ایران ادامه پیدا کرد. در نهایت در پارک شهر پذیرایی ناهار انجام شد. طبق برنامه ریزی انجام شده در سال جاری برنامه های مشابهی در سایر شهرها و کارخانه ها نیز اجرا خواهد شد