لیگ پانتومیم کارخانه تاراذوب - بهمن 1402

اولین ساعات یک صبح سرد و بارونی به کارخونه‌ی تاراذوب در شهر اشتهارد رسیدیم. پنج‌شنبه‌ای که مصادف با روز پدر و تعطیل بود؛ اما پدرهای زیادی مشغول چرخوندن چرخ صنعت و چرخ زندگی بودند. کمی این‌طرف‌تر و در رستوران که به همین مناسبت حسابی تزیین و زیبا شده بود تیم رادیوعظام به همراه حدود 100 نفر مهمون از پرسنل و خانواده‌هاشون جشن روز پدر و مسابقه پانتومیم رو همزمان برگزار کرده بودند. مسابقه‌ از همون ابتدا داغ و پر حرارت شروع شد و در انتها جوایز سه تیم برنده اهدا شد. امیدواریم چنین روز قشنگی رو در کنار تمام پرسنل گروه بزرگ عظام و خانواده‌هاشون تجربه کنیم.