ویدیوها

بازدید از پایاذوب اصفهان - بهمن 1401
بازدید از پایاذوب اصفهان - بهمن 1401
کاشت نهال عظام در سرای عامریها - به مناسبت روز درختکاری
کاشت نهال عظام در سرای عامریها - به مناسبت روز درختکاری
رادیوعظام مدرسه سازه سیم پویش - بهمن 1401
رادیوعظام مدرسه سازه سیم پویش - بهمن 1401
طبق تقویم بنیان‌گذار هلدینگ عظام، چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 نوبت بازدید از کارخانه‌ی پایاذوب بود. در این روز بارانی عباس ایروانی به همه‌ی بخش‌های کارخانه و شرکت ریخته‌گری سر زد و از نزدیک روند کارها در مجموعه را بررسی کرد...
توجه به طبیعت و حفظ محیط زیست یکی از فعالیت‌های ارزشمند خانواده عظام است. اعضای این خانواده بزرگ در فضای پیرامون کارخانه‌ها در طول سال به مناسبت‌های مختلف اقدام به کاشت درخت می‌کنند تا سهم خود را در حفظ این میراث گرانقدر ایفا کنند. یکی از این مناسب‌ها 15 اسفند و روز درختکاری است. امسال به همین بهانه در سفر کاشان و در گردهمایی مدیران گروه عظام در هتل سرای عامری‌ها، آقای عباس ایروانی یک اصله نهال درخت در حیاط اصلی هتل غرس کردند و این درخت انار را عظام نامیدند.
20 بهمن ماه 1401 گروه رادیو عظام مدرسه به کارخانه‌ی سازه‌سیم اشتهارد رفتند و کارگاه‌های یک روزه‌ی قصه‌گویی، نقاشی و کاردستی، نمایش و استاپ‌موشن را برای 65 نفر از فرزندان کارکنان برگزار کردند...