ویدیوها

بازدید از کارخانه پایاکلاچ - اسفند 1401
بازدید از کارخانه پایاکلاچ - اسفند 1401
رادیو عظام مدرسه سازه‌سیم کلیبر - اسفند 1401
رادیو عظام مدرسه سازه‌سیم کلیبر - اسفند 1401
پیام نوروزی عباس ایروانی - نوروز 1402
پیام نوروزی عباس ایروانی - نوروز 1402
روزهای پایانی اسفند سال گذشته استان گیلان میزبان عباس ایروانی، بنیانگذار هلدینگ عظام بود. عظام در این دیار سرسبز دو مجموعه تولیدی دارد که مقصد بازدید سالانه بودند. در این ویدئو می‌توانید بازدید از مجموعه پایا کلاچ رشت را مشاهده کنید. تلاش عباس ایروانی در این بازدیدها گفتگوی رو در رو با تمامی کارگران و اطلاع از وضعیت رفاهی و مشکلات آنان است.
آخرین برنامه‌ی رادیو عظام مدرسه در سال 1401 در کارخانه‌ی سازه‌سیم کلیبر برگزار شد...
پیام نوروزی عباس ایروانی، بنیانگذار گروه عظام به مناسبت نوروز و آغاز سال ۱۴۰۲ شمسی