ویدیوها

ساخت اولین مدرسه مهرعظام - مسجد سلیمان
ساخت اولین مدرسه مهرعظام - مسجد سلیمان
قصه گروه عظام
قصه گروه عظام
پایاذوب کاوه - بازدید از کارخانه
پایاذوب کاوه - بازدید از کارخانه
سفر به خوزستان؛ ‌ گرمای پایان شهریور و شرجی هوا یکطرف، شوق ساخت مدرسه در مناطق محروم یک‌طرف. از صبح زود تا غروب هم به اهواز سری زدیم و از روند پیشرفت مدرسه بیست و چهار کلاسه در حال ساخت این شهر بازدید کردیم و هم به مسجد سلیمان رفتیم تا زودتر از موعد به وعده خود وفا کنیم و در کمتر از یکسال نخستین مدرسه از مجموعه مدارس مهرعظام را در این شهر افتتاح کنیم. جای همه خالی، دیدن شوق دانش‌آموزان حال و هوای غریبی داشت. ‌
گروه عظام از کجا آغاز به کار کرد...
همسران و فرزندان پرسنل کارخانه پایاذوب کاوه در کارگاه‌های رادیوعظام مدرسه که در محیط کارخانه برگزار شد، حضور پیدا کردند. این سومین دوره رادیوعظام مدرسه بود و رادیوعظام این بار در استان اصفهان و در کارخانه پایاذوب کاوه اقدام به برگزاری کلاس‌های خود کرد. در خلال این کلاس ها خانواده کارگران از محل کار پرسنل پایاذوب و فضای کارخانه بازدید کردند.