مدارس مهرعظام

بی‌شک پیشرفت کشور، در گروی گسترش و نوسازی ِ زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آموزش عمومی است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی همه شرکت‌های اقتصادی و صنعتی ایران، تقویت این زیرساخت‌ها به خصوص در مناطق محروم‌تر است. اقتصاد، صنعت و گردشگری یک کشور زمانی می‌تواند توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه داشته باشد که نسل‌ آینده‌ی فعال در این حوزه‌ها، آموزش‌هایی کافی دیده باشند تا چرخه پیشرفت تکمیل و مهارت‌های موجود به آینده‌سازان فردای این کشور، به طور کامل منتقل شود. هلدینگ عظام در تلاش است در حد توان، به مسئولیت اجتماعی خود عمل و به تعهد خود در قبال آینده دختران و پسران در مناطق محروم‌تر، وفا کند. امید است که هیچ یک از فرزندان دوست‌داشتنی این سرزمین، از درس و مدرسه محروم نمانند.
ساخت اولین مدرسه مهرعظام - مسجد سلیمان
ساخت اولین مدرسه مهرعظام - مسجد سلیمان
افتتاح مدرسه 12 کلاسه در استان البرز
افتتاح مدرسه 12 کلاسه در استان البرز
افتتاح چهار مدرسه مهرعظام در خوزستان  ‌
افتتاح چهار مدرسه مهرعظام در خوزستان ‌
سفر به خوزستان؛ ‌ گرمای پایان شهریور و شرجی هوا یکطرف، شوق ساخت مدرسه در مناطق محروم یک‌طرف. از صبح زود تا غروب هم به اهواز سری زدیم و از روند پیشرفت مدرسه بیست و چهار کلاسه در حال ساخت این شهر بازدید کردیم و هم به مسجد سلیمان رفتیم تا زودتر از موعد به وعده خود وفا کنیم و در کمتر از یکسال نخستین مدرسه از مجموعه مدارس مهرعظام را در این شهر افتتاح کنیم. جای همه خالی، دیدن شوق دانش‌آموزان حال و هوای غریبی داشت. ‌
‌گروه عظام، 14 واحد صنعتی در هفت استان کشور دارد که بیشترین آن با سه واحد، در استان البرز قرار دارد. همین واقعیت نشان می‌دهد که این گروه باید بیشترین تعهد برای ارائه خدمت اجتماعی به محرومان را در استان البرز داشته باشد. در مهرماه سال 1400 گروه عظام با افتتاح دبیرستان متوسطه اول مهر عظام 12 در این استان، به اندکی از وظیفه خود عمل کرد.
یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی همه شرکت‌های اقتصادی و صنعتی ایران، تقویت این زیرساخت‌ها به خصوص در مناطق محروم‌تر است. اقتصاد، صنعت و گردشگری یک کشور زمانی می‌تواند توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه داشته باشد که نسل‌ آینده‌ی فعال در این حوزه‌ها، آموزش‌هایی کافی دیده باشند تا چرخه پیشرفت تکمیل و مهارت‌های موجود به آینده‌سازان فردای این کشور، به طور کامل منتقل شود.

سایر ویدیوها