بازدیدهای سال 1401

بازدید از پایاذوب اصفهان - بهمن 1401
بازدید از پایاذوب اصفهان - بهمن 1401
بازدید عباس ایروانی از کارخانه سازه سیم - دیماه 1401
بازدید عباس ایروانی از کارخانه سازه سیم - دیماه 1401
بازدید عباس ایروانی از کارخانه تاراذوب اشتهارد - دیماه 1401
بازدید عباس ایروانی از کارخانه تاراذوب اشتهارد - دیماه 1401
طبق تقویم بنیان‌گذار هلدینگ عظام، چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 نوبت بازدید از کارخانه‌ی پایاذوب بود. در این روز بارانی عباس ایروانی به همه‌ی بخش‌های کارخانه و شرکت ریخته‌گری سر زد و از نزدیک روند کارها در مجموعه را بررسی کرد...
در ادامه بازدیدهای سالانه عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام از کارخانه‌های گروه عظام، ایشان چهارشنبه ٢١ دی ماه ١٤٠١ از کارخانه‌ی سازه سیم پویش در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کرد...
روز چهارشنبه ٢١ دی ماه ١٤٠١ آقای عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام به همراه تعدادی از مدیران عظام از این کارخانه بازدید کردند...

سایر ویدیوها