بازدیدهای سال 1401

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید - مدرسه نور مبین شاهرود
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید - مدرسه نور مبین شاهرود
بازدید از مدرسه کودکان کار صبح رویش
بازدید از مدرسه کودکان کار صبح رویش
دوم مهرماه ۱۴۰۱ عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام به بسطام سفر کرد تا شروع سال تحصیلی جدید را کنار دانش‌آموزان موسسه‌ی نورمبین این شهر باشد...
کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل، آرزوهایشان را در مدرسه‌ی نسیم صبح رویش جست‌وجو می‌کنند. جایی که می‌توانند فارغ از تلخی‌ها و سختی‌های دنیای بیرون، شاد باشند، درس بخوانند و آینده‌ی دیگری را برای خودشان رقم بزنند...