بازدیدهای سال 1400

بازدید از کارخانه تاراذوب - آبان 1400
بازدید از کارخانه تاراذوب - آبان 1400
بازدید از کارخانه پیستون ایران - آبان ماه 1400
بازدید از کارخانه پیستون ایران - آبان ماه 1400
‌شرکت‌ تاراذوب یکی از زیرمجموعه‌های گروه قطعه‌سازی عظام و از تولیدکنندگان اصلی قطعات آلومینیومی خودرویی به روش دایکست است.
عباس ایروانی بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام همراه با هیئت همراه در روز چهارشنبه 5 آبان ماه از کارخانه پیستون سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بازدید کرد.

سایر ویدیوها